Fietsersbond Westland: ‘Fiets moet op de agenda’

806357cb-4fe5-43bf-86b1-1629bd893cdc_thumb840

Naaldwijk – Wie een mobiliteitsvisie heeft, heeft de toekomst. In de Mobiliteitsvisie 2030 staan de uitgangspunten voor het beleid in de periode tot 2030. Het ambitiedocument wordt eind 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De afgelopen maanden is er een consultatieperiode onder maatschappelijke partners op gang gefloten. Woensdag 23 oktober overhandigde Frans Visee namens de Fietsersbond de ‘Fietsvisie 2040’ aan wethouder Pieter Varekamp.

De lokale afdeling van de Fietsersbond hoopt dat de gemeente de aanbevelingen uit de Fietsvisie overneemt bij het maken van plannen. De bond wil voor forenzen snelle, veilige fietsverbindingen met grote steden als Den Haag, Delft en Rotterdam en vraagt aandacht voor recreatieve fietsers. “Ook liggen er kansen in slimme combinaties van fietsen en openbaar vervoer”, aldus Visee, voorzitter Fietsersbond Westland. “De komst van de elektrische fiets en speedpedelecs heeft gezorgd voor grote snelheidsverschillen. Daarom willen wij als Fietsersbond drie verschillende fietspaden: voor kwetsbare, gewone en snelle fietsers. Maar ook fietsgedrag is een aandachtspunt, want het wordt drukker op het fietspad.”
Fietsersbond Westland is één van de jongste telgen onder de lokale afdelingen van de bond, die fietsen vanzelfsprekend wil maken. Fietsersbond Westland wil de fiets op de agenda zetten en een effectief verschil maken om de gemeente Westland fietsvriendelijker te maken. Wethouder Varekamp laat in een reactie weten ‘blij te zijn’ met de oprichting van de lokale tak van de Fietsersbond. “Goed en veilig fietsen is ook in Westland belangrijk”, aldus Varekamp, die aangeeft dat de fiets zijn nadrukkelijke aandacht heeft als oplossing bij het aanpakken van mobiliteitsknelpunten. Maar ook als instrument voor verduurzaming van de mobiliteit. Varekamp wil op regelmatige basis met Fietsersbond Westland rond de tafel, omdat nieuwe mobiliteit volgens hem een gezamenlijke opgave is.
Heel Nederland fietst in 2040. Dat is waar de Fietsersbond van droomt. Om het fietsgebruik te stimuleren oppert de bond de inzet van elektrische deelfietsen. “Wij zien zeker kans in de e-deelfiets”, zegt Varekamp. “Er is een uitvraag aan de markt gedaan, maar die is vooralsnog niet succesvol. Ik denk dat men de fietsmogelijkheden in ons gebied gewoon nog niet goed genoeg kent.”
Om woon- werkverkeer per fiets aan te moedigen heeft het College voorgesteld om twee snelle fietspaden naar Rotterdam en Den Haag vanuit Westland te gaan aanleggen. “Met de komst van de e-bike wordt de fiets een serieus alternatief voor woon-werkverkeer tot een afstand van twintig kilometer. Om forensen te verleiden de auto in te ruilen voor een fiets, moet er een goed netwerk van fietspaden komen”, meent Varekamp. “Gescheiden fietspaden zie ik nu nog niet gebeuren. Maar ik ken er herken het grote verschil in snelheid tussen de (speed) e-bike en stadsfiets.”
Zelf komt Varekamp ook met de fiets naar het werk. “Ik moedig iedereen aan om te fietsen. Je bent lekker buiten in beweging en het is nog duurzaam ook.”

Categorieën