Knelpunten

 

Fietspaden Wateringen in slechte staat;

 

In het Schoenmakershuisje van ‘s-Gravenzande ontving Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland Verstandig, uit handen van Gerrit de Bruijn, infra specialist Fietsersbond Westland, de Fietsvisie 2040. Een handreiking die moet inspireren de wereld op straat voor fietsers te verbeteren.
Direct daarna werd de daad bij het woord gevoegd en werden de fietspaden die lopen langs de Herenstraat in Wateringen besproken. De fietspaden zijn daar op sommige plekken gevaarlijke en onbegaanbaar. In 2018 zou al onderhoud gaan plaatsvinden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De vraag is dan ook wanneer dat wel gebeurt en of de huidige situatie voldoet aan de overigens te lage, kwaliteitsniveaus zoals deze in de oude beheersplannen en de nieuwe gebiedsgerichte plannen zijn opgenomen. Westland Verstandig heeft samen met Fietsersbond Westland zes vragen aan het college voorgelegd.

 
Meer informatie:
Frans Visee, Voorzitter
[email protected]