Editie najaar 2020

 
Gezond fietsersbelang actief aangepakt
 
Ondanks de steeds zwaardere eisen die de overheid stelt om het coronavirus te bestrijden blijft Fietsersbond Westland enthousiast bezig. Mooi voorbeeld is dat het bestuur verder uitgebreid is met Judith Boudri die samen met de Westlandse Fietsburgemeester zich intensief gaat bezighouden met communicatie en Arjen Koene die als secretaris aan de slag gaat.
 
Positief zijn de leden over de maandelijkse publicatie in Groot Westland. Ook het advies dat Gerrit de Bruijn heeft uitgebracht voor een veilig en comfortabel fietspad langs de N233, Woudseweg werd zeer gewaardeerd. In de reactie schrijft de Provincie Zuid Holland dat de Fietsersbond Westland in een vroeg stadium betrokken is, wordt als meerwaarde gezien. Compliment Gerrit!
 
Fietsvrienden willen jullie weten hoe we in het eerste jaar het fietsersbelang actief hebben aangepakt? Ik nodig je dan van harte uit voor verder te lezen. Pas goed op elkaar!
 
Frans Visee
Voorzitter Fietsersbond Westland
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Dit artikel is als voorwoord verschenen in het magazine ‘Fietsbel’ van Fietsersbond afdeling Haagse regio en Zoetermeer, waar Fietsersbond Westland vier pagina’s eigen bijdrage in heeft.